אודות

ההתאחדות מהווה ארגון גג יציג, דינמי ובעל ערך מוסף, הפועל על בסיס עסקי, לפיתוח ענף המו"לות בישראל באמצעות:

  • הגנה על תוצרת הספרים והספרות
  • עידוד ייצוא ספרות ישראלית
  • עידוד חשיפה לענף הספרות ברמה הלאומית
  • ייצוג המו"לים מול מוסדות רשמיים העוסקים במו"לות ובספרות בחו"ל
  • ייצוג המו"לים בפני ממשלת ישראל, השלטון המרכזי, מוסדות הכלכלה ובפני גופים  ציבוריים ופרטיים.