​אותות ספרותיים

האות הספרותי "ספר זהב", "ספר פלטינה" או "ספר יהלום" מוענק על ידי ההתאחדות להוצאות לאור, עבור מו"ל ועבור מחבר/ת שספרם/ן נמכר במספר רב של עותקים.

אות "ספר זהב" מוענק לספר שנמכר בלמעלה מעשרים אלף עותקים

אות "ספר פלטינה" מוענק לספר שנמכר בלמעלה מארבעים אלף עותקים

אות "ספר יהלום" מוענק לספר שנמכר בלמעלה ממאה אלף עותקים

האותות מוענקים אך ורק להוצאות לאור החברות בהתאחדות.