היסטוריה

בשנת 1939 הקימו שלוש-עשרה הוצאות ספרים את "התאחדות הוצאות ספרים עבריות בארץ ישראל":

אחיאסף, ברלוי, גזית, דביר, הקיבוץ המאוחד, טברסקי, יבנה,
מסדה, מצפה, ספריית פועלים, קרית ספר, ראובן מס ושרברק.

חלק מההוצאות לאור הללו פועלות עד היום.

בשנת 1953 שונה שמה של ההתאחדות ל"התאחדות הוצאות ספרים בישראל".

בשנת 2019 נפתחה התאחדות חדשה ושמה "התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל בע"מ".
לאורך השנים התרבו הוצאות הספרים בארץ והמרכזיות שבהן חברות בהתאחדות ומשמשות כאסיפה כללית.

להתאחדות שמונה חברי דירקטוריון. מנכ"לית ההתאחדות ועובדיה משמשים כזרוע הביצועית של החלטות האסיפה הכללית וההנהלה.