דירקטוריון ההתאחדות

ביני טריואקס

 יו"ר ההתאחדות, בעלים - הוצאת מטר

דוד גוטסמן

בעלים - הוצאת פרדס

אייל דדוש

משנה למנכ"ל הוצאת ידיעות ספרים 

ערן זמורה

מנכ"ל משותף כנרת זמורה דביר

רוני מודן

מנכ"ל הוצאות מודן וכתר

חניטל סויסה

מנכ"לית הוצאת עם עובד

סיגל שחור

בעלים הוצאת סיגליות 

ליאור שרף

בעלים - הוצאת אגם ואחיאסף