מטרות ההתאחדות

ההתאחדות מהווה ארגון גג יציג, דינמי ובעל ערך מוסף, הפועל על בסיס עסקי לפיתוח ענף המו"לות בישראל באמצעות:

  • הגנה על תוצרת הספרים והספרות
  • עידוד ייצוא ספרות ישראלית
  • עידוד חשיפה לענף הספרות ברמה הלאומית
  • ייצוג המו"לים מול מוסדות רשמיים העוסקים במו"לות וספרות בחו"ל
  • ייצוג המו"לים בפני ממשלת ישראל, שלטון מרכזי, מוסדות כלכלה וכספים ציבוריים ופרטיים